UNIblue.  MORE TUNE UP. ANTIVIRUS. E MARKETING. DRIVE BACKUP. IP HIDER. XP REPAIRS. AUDIO MPS iPOD. Business & Finance . PC MIGRATION. GAMES. INTERNET. CHAT. DAIL UP MODEM. DOWNLOAD MANAGERS. E MAIL. DESIGN MULTIMEDIA. HOME EDUCTAION. WORD PROCESSING. MAC. WED DESIGN. PRIVACY. LINKS.

software-seekers


Translate to other languages

All your software in one place


VÍTE?
Téměř všechny multi národní zájmy a skrýt svou skutečnou IP adresu, a zabránit tak hackerské útoky


 Být anonymní
Být bezpečnější
Být bezpečné
Buďte Skrytá
Chraňte id
Chraňte své banky
Chraňte své kreditní karty
1 měsíc

Save 30%

6 měsíce

12 měsíců

Hide My Ass! Pro  e moderní, avšak jednoduchá aplikace, která anonymně šifruje celou připojení k internetu (pomocí VPN - virtuální privátní sítě systému). Náš software se automaticky pracuje s jakoukoliv aplikací či protokol - ať už se jedná prohlížení webových stránek, instant-messenging/IRC, online hry, Skype, a tak dále; jednoduše řečeno, jakoukoliv aplikaci, která vyžaduje připojení k internetu bude zašifrována a vaše IP adresa (a v některých případech vaší zemi), bude prakticky měnit pouhým kliknutím na tlačítko


---------------

---------------

---------------

---------------

hide my ass,skrýt on-line, on-line skrýt, anonymita, anonymní e-mail, anonymní proxy, anonymous proxy server, anonymous proxy serverů, anonymní surfování, anonymní prohlížení webových stránek, anonymní surfování po webu, anti spyware, soukromí programy, počítačové soukromí, bez anonymní surfování, anonymní surfování, ochrany identity, internet ochrany, Hide IP, skryté ip, změny ip, www.hide-online.com, skryté on-line, anonymní surfování, anonymní proxy server, bezpečnější on-line, anonymous web surfing, anonymous internet surfing, on-line software pro zabezpečení, bezpečnost Software

Víte, že Vaše IP adresa se zobrazuje vždy když navštívíte webovou stránku? Vaše IP adresa obsahuje Vaše osobní údaje a mùže být zneužita hackery pro vstup do Vašeho poèítaèe, krádež Vašich osobních dat nebo spáchání jiných zloèinù vùèi Vaší osobì. Program Hide My IP Vám umožòuje anonymní pøipojení k internetu, zmìnu Vaší IP adresy, zmìnu Vaší identity a ochranu proti hackerùm, vše stiskem jednoho tlaèítka.
Hlavnํ vhody a vlastnosti


Jednoduch้ utajenํ Vaaํ IP adresy - Posta่ํ stisk tla่ํtka "Hide IP" a Vaae IP adresa je okam~it์ utajena! Ostatnํ lid้ vidํ faleanou IP adresu, kterแ nemแ nic spole่n้ho s Vaaํ skute่nou IP adresou. Klikn์te zde pro informaci, jak program Hide My IP 2009 funguje.


Anonymnํ pou~ํvแnํ Webu - Chra๒te sv้ soukromํ a nezanechแvejte stopy! Vyberte si jednu z mnoha faleanch IP adres pro naprosto anonymnํ pohyb po internetu.


Rozvinutแ programovแ podpora - Program Hide My ASS spolupracuje se vaemi hlavnํmi internetovmi prohlํ~e่i a desํtkami program๙ pro okam~it p๘enos zprแv, program๙ typu E-mail klient, her a dalaํch!


Chra๒te svoji identitu a zastavte hackery. - Zlod์ji Vaaํ identity mohou pou~ํt Vaaํ IP adresu pro ohro~enํ Vaaeho po่ํta่e instalacํ r๙znch programovch nแstroj๙, nap๘. jako zแznamnํk hesel nebo vir๙ typu Trojsk k๙๒ pro spแchแnํ zlo่inu. Zastavte zlod์je p๘ํmo u zdroje Vaaํ identity, tj. zatajenํm Vaaํ prav้ IP adresy!


Posํlejte anonymnํ e-mailov้ zprแvy. - Schovejte Vaai IP adresu v hlavi่kแch e-mail๙. Program podporuje poatovnํ slu~by jako jsou Yahoo, Hotmail, a GMail. Poatovnํ klienti podporovanํ verzํ Premium zahrnujํ Outlook, Outlook Express, Eudora, a dalaํ!


Odstra๒te vylou่enํ Vaaํ IP adresy z diskuznํch f๓r, blog๙ a jinch webovch strแnek - Pou~itํm falean้ IP adresy se m๙~ete ่asto p๘ipojovat k mnoha strแnkแm, kam Vแm byl doposud p๘ํstup znemo~n์n. Pro v์taํ efektivitu pou~ํvejte t้~


HideMyAss.com

Hide-online.com

french anonymous surfing german spanish italian dutch czech portugal danish

Anonymous surfing hide your IP software